Samsung radí, jak rychle sdílet multimédia. Na zařízeních Galaxy to zařídí služba Quick Share

Samsung připomíná jednu z funkcí svého vlastního ekosystému na zařízeních Galaxy pro sdílení multimédií a dalších souborů. Jde o Quick Share, který umožní okamžitě sdílet soubory a dokumenty mezi až pět zařízení Galaxy současně (smartphony, tablety), aniž by bylo nutné je jednotlivě vzájemně párovat. Podmínkou je aktualizace softwaru zařízení i příslušných aplikací, z nichž chcete sdílet.

Klepněte pro větší obrázek

Službu Quick Share (rychlé sdílení) lze v každém podporovaném zařízení Galaxy aktivovat jednoduše přímo ze systémové rolety (oznamovacího panelu) s přepínači. Po prokliknutí do nabídky nastavení této služby vidíte, kdo s vámi může data sdílet (na výběr je Vypnuto – nikdo, Pouze kontakty, nebo Kdokoli v okolí). Ve výpisu detailů pak najdete historii přesdílených souborů a pro přenos můžete povolit pouze Wi-Fi, aby se nespotřebovávala mobilní data. Pro sdílení nablízko (zařízení podporující UWB) není potřeba žádné připojení k internetu.

Sdílení přímo z konkrétní aplikace

Po zapnutí Quick Sharu vyberete aplikaci, z níž chcete data sdílet, například Galerii. Z galerie vyberete fotografii, klepnete na tlačítko Sdílet (pozor, nesplést s ikonou Smart View, jejíž piktogram je podobný a slouží k přenášení obrazu do televize) a zvolte z nabízených zařízení to, do kterého chcete obrázek přenést. Na druhém zařízení přijměte požadavek na přenos souboru. V případě sdílení jiných typů souborů než obrázků je otevřete v konkrétní aplikaci (např. Moje soubory, Samsung Music atd.) a postupujte stejně jako u obrázků.

Klepněte pro větší obrázek

Pokud máte potíže s připojením k jinému zařízení, přejetím prstem z horní části obrazovky dolů otevřete Rychlé nastavení a poté klepněte a podržte ikonu Quick Share. Zapnutím přepínače „Zobrazit moji polohu ostatním“ umožníte zařízením v okolí vidět vaše zařízení, když používají rychlé sdílení. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je povoleno rychlé sdílení. Pozor, možnost „Zobrazit moji pozici ostatním“ je dostupná pouze u vybraných modelů zařízení Galaxy, které podporují funkci UWB.

Povolte viditelnost zařízení

Pokud nemůžete své zařízení najít, ujistěte se, že jste povolili viditelnost telefonu nebo tabletu. Chcete-li toto nastavení povolit, přejděte do Nastavení –> Připojení –> Viditelnost telefonu. Soubory můžete sdílet až s 5 zařízeními najednou. Přijímací zařízení musí podporovat Wi-Fi Direct, jeho obrazovka musí být zapnutá, stejně jako Wi-Fi. Najednou lze z jednoho zařízení Galaxy sdílet až 1 GB dat, ovšem maximálně 2 GB za den.

Klepněte pro větší obrázek

Při aktivaci funkce Quick Share se v kontaktech zařízení, z něhož mají být sdíleny soubory, označí modrým kroužkem ty kontakty, jejichž zařízení podporují funkci UWB a lze s nimi tudíž sdílet data rychlým sdílením nablízko. V tomto případě se nepoužívá pro přenos internet, ale přímé spojení dvou zařízení přes jejich Wi-Fi moduly. Jde o obdobu Bluetooth přenosu s tím rozdílem, že je mnohem rychlejší. Pokud vypnete možnost Zobrazit moji polohu ostatním, značka modrého kruhu se u kontaktu nezobrazí, přenos proběhne přes internet, i kdyby bylo druhé zařízení v bezprostřední blízkosti.

Kdy Quick Share nejde použít

Rychlé sdílení nelze využívat ve chvíli, kdy používáte funkci Mobile Hotspot, Wi-Fi Direct nebo Smart View. Odesílající zařízení musí být Galaxy s operačním systémem Android 10 a novějším s podporou Wi-Fi Direct, Wi-Fi musí být zapnutá. Chybové okno a přerušení přenosu souborů může nastat ve chvíli, kdy se během přijímání obsahu pomocí funkce Quick Share pokusíte přenášet obsah do dalších zařízení nebo z nich přijímat obsah. Během obousměrného přenosu nelze přenášet nebo přijímat obsah. Chybové hlášení se rovněž objeví při souběžném využívání funkce Smart View.

Jak funguje Samsung Quick Share:

Pokud se osoba, se kterou chcete sdílet, nezobrazuje, ujistěte se, že zařízení druhé osoby má v rychlém panelu zapnuté Rychlé sdílení nebo Viditelnost telefonu. Také se ujistěte, že je zapnutá obrazovka druhé osoby. Při sdílení souborů přes mobilní síť vám mohou být účtovány další poplatky. Pokud problém přetrvává, aktivujte aplikaci SmartThings a zkuste to znovu. Mějte také na paměti, že funkce rychlého sdílení nepodporuje vícenásobné sdílení. Pokud předchozí požadavek na sdílení ještě není dokončen, ostatní musí počkat.

Váš názor Další článek: Když energii měníte za pohodlí. Víte, kolik ukousne Always On displej z baterie každý den?

Témata článku: Samsung, , , , , , , , , Wi-fi direct, Rychlé sdílení, Mobil Hotspot, Zařízení, Multimédium, Sdílení, Osoba, Share, Nastavení, Výběr aplikací, Soubor, Smart View, Bluetooth přenos, Samsung Music, Přenos,